Препратки

Всички наши продукти се произвеждат в Германия по високи фармацевтични стандарти на фабрика Alphacaps, член на GfE (Международно сдружение за нутритивни проучвания), притежаваме и TÜV сертификат на IFS (Международен стандарт за храни), GMP сертификат (Добра производствена практика). Освен това притежаваме и GMO FREE, DOPING FREE, HALAL и KOSHER сертификати, както и положителни аналитични доклади от държавни здравни учреждения (биохимични анализи), които разрешават употребата им, разрешителни за продажба, издадени от компетентните здравни министерства във всяка държава, в която International Health има свое представителство за липосукционно хранене.