За нас

Иван Вайс

Иван Вайс

Основател на компанията

International Health постоянно развива и поддържа дългосрочни отношения с партньорите и потребителите, предлагайки им уникални продукти, с които се стараем своевременно да отговорим на здравните нужди на днешния ден.

Иван Вайс, oсновател на компанията


Повече от десетилетие създаваме действително уникална програма за продукти, които подпомагат опазването на здравето, превенцията и лечението на болестите. Като предпоставка за реализацията на високо поставените бизнес цели изградихме система от ценности, която ни ръководи – експертност и професионализъм. Постоянно развиваме и придобиваме нови знания и умения, тъй като напълно осъзнаваме, че нашата сила е в знанието и уменията на служителите ни. Развиваме открита комуникация и качествена екипна работа, която ни води напред. Успехът и качеството на дейността на International Health се вижда в уникалните и иновативни продукти, които подпомагат опазването на здравето, превенцията и лечението на болестите. Даваме възможност на потребителите за създаване на собствено познание и осъзнаване на здравето и по този начин подкрепяме отговорния и съзнателен начин на живот, както и личната грижа за здравето.
  • Успешно развиваме дейност още от 2002 г., a днес имаме около 90 служители
  • Нашите вече разпознаваеми марки присъстват в 8 държави от региона
  • Изграждаме портфолиото си чрез сертифицирано качество на продуктите, постоянни проучвания и развой
  • Развитието на компанията ни е насочено към нуждите на потребителите